30 Temmuz 2021 Cuma Saat 14:16
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Of'lu neden direk Allah'a bağlıdır?
02 Mayıs 2013 Perşembe Saat 05:48
Of ve Of'lu üzerinde akademik araştırmalar yapılması gereken bir bölgedir. Kısmen tarihimizi bize unutturdular ama günümüzde yeniden tarih yazan oflular başarılarına devam ediyor

Of niçin “Direkt Allah’a bağlıdır.” Bu söz boşuna değildir. 

Günümüzde bu sözün altı boşalmış fıkra niyetine söylenen bir durumuna düşmüştür.

Tarihinde Of bölgesi haksızlıklara karşı her zaman dik durmuş, Gerektiğinde isyan etmiştir.

Cumhuriyet öncesi Tuzcuoğlu isyanları Ağır vergiler nedeniyle çıkmıştır.

1. Dünya savaşında teslim olan Osmanlıda ilk milli mücadele 1916 yılıda sivil halk tarafından Of'ta başlatılmıştır.

Cumhuriyet döneminde de başta batılı kanunlara tepki gösterilmiş, İslamın ciddiye alınmamasına karşı çıkılmıştır.

OF'LUNUN GENEL YÖNETİME BİR TEPKİSİDİR, DİREK ALLAH'A BAĞLI OLMAK

Of'lu tarihinde idari olarak bağlı olduğu Trabzon'dan önde olduğunu göstermiş, Akabinde saltanatın merkezi İstanbul'u adeta Of yapmayı başarmıştır.

Of'lunun Topalı Amerikayı karışlamış sözü bir hakkın teslimidir.

Trabzon'un tanınmadığı yerlerde Of bilinmektedir.

Aslında Bize her yer Trabzon sloganını Dünyaya kabul ettirenlerde Of'ludur.

OF'LU İDARİ POLİTİKALARLA MAĞDUR EDİLMEKTEDİR

Of'lu iktidarlara küskündür,  Tarihi Of bölgesine gerekli yatırımlar yapılmayarak Of'lunun Türkiye ve Dünya'ya göç etmesi ve Cumhuriyet Türkiyesinde Bölgemize hayat veren Medreselerimizin kapatılması olarak görebiliriz.

Tarihte Of'luya büyük haksızlıklar yapılmıştır. 

Batum Lazistan sancağının Rusların eline geçmesi nedeniyle Sancak köy hükmündeki Rizeye alınması Üstelik Of'un Rizeye bağlanması yapılan haksızlığın boyutunu gösterir, O zamanlar Rize köy iken Of nüfusu Trabzon merkezden çok daha fazla idi.
 Rizenin Lazitan sancağı yapılarak Of bölgesinin de Rizeye bağlanması Of'luları çılgına çevirmiş, İtirazlar dikkate alınmayınca Binlerce Of'lu halk Yürüyerek geldiği Rize'de hükümet konağını ateşe vermiş, Konağı abluka altına almıştır.

Durumun ciddiyeti üzerine bir halk çatışmasını önlemek için İstanbula acil telgraf çekilerek Of'un İyidereden itibaren Trabzon'a bağlandığını resmen açıklayınca işgal sona erdirilmiştir.

Haksızlıklar Cumhuriyet döneminde de devam etti

Yeni Ankara hükümeti Cumhuriyetin kuruluşu ve yeni batı rejimi konusunda en büyük tepkiyi Doğu Karadenizden almıştır. Trabzondan Ali Şükrü bey, Giresundan Topal Osman bu konuda oyuna getirilerek bölgenin muhalefeti sindirilmiş, Bir fitneyle, Topal Osmanın Ali Şükrü beyi şehit etmesi sağlanmış, Topal Osmanda Ali Şükrü beyin katili hükmüyle öldürülmüştür (Bakınız) 

Of Tarihi boyunca İlim, İrfan merkezi olmuştur. 

Osmanlı döneminde bilhassa Süleymaniye ve Fatih medreselerinde eğitim alanlar ve hocaları Of'tan gelmekteydi. 

Bu nedenle Fatih medresesinin önemli bir bölümü Karadeniz medreseleri diye isimlendirilmiştir.

Anadolu coğrafyasında her ilçede isim yapmış unutulmayan bir alim varsa onun Of'lu olma ihtimali yüksektir. 

Ve Of'lu Alimler ehli sünnet akidesini koruyarak günümüze gelmesine vesile olan kişilerdir.

Günümüzde bu görevi üstlenen Of'un Kus köyünden olan Mahmut UstaOsmanoğlu hoca efendidir. 

İstanbul Fatih'te İsmailağa camii İmam hatipliğinden emekli olup halen Nakşibendi tarikatı Halidi kolu şeyhi olarak Türkiye ve Dünyada binlerce ilim irfan merkezine manevi hamilik yapmaya devam ediyor.

Ve Tarih içinde yazılmış en kapsamlı tefsir+meal+sözlük+hadis içeriği barındıran 30 ciltlik "Ruhul Furkan" eseri bitmek üzeredir. Ve geçen yıl Mahmut Ustaosmanoğlu hoca efendi Dünya Ehlisünnet alimleri birliği tarafından 15. Asrın Müceddidi Mahmud USTAOSMANOĞLU seçilmiştir.

İstanbul'a gelen dörtbine yakın Ehlisünnet alimi ile yapılacak tören için önce Olimpiyat stadı istendi verilmedi, Sinan Erdem kapalı spor salonu istendi müsaade edilmedi, Törenin Wow otelde yapılmasına müsaade eden 28 şubatçılar, Halkın katılmasına yasak koydular.

Of Bölgesinin ilim irfan merkezi olduğu gerçeğine Roma ve Bizans dönemide dahildir ve Ortodoks Rahiplerin pekçoğunun Of'lu olduğunu biliyoruz, Malûm Kıbrıs patriği Makarios'ta Of doğumlu bir Rumdur.

Tarih içinde Fener patrikliğine getirilen birçok ruhban Of, Çaykara ve çevresindeki vadilerde olan manastırlarda eğitim almış kişilerdi.

Of için “Direkt Allah’a bağlıdır.” derler ya boşuna değildir bu. 

Of ve Çaykara’nın toprağını sıksanız alim fışkıracak. 

Of vadisi boyunca dağların yamaçlarına serpilen köylerin hepsinde en az bir tane medrese ve birkaç anlı şanlı müderris var

İstanbul’daki arşivleri inceledim. Karşıma Türkçeye çevrilmiş Trabzon Salnameleri çıktı. O salnamelerde 1869 yılında sadece Of’ta 350 medrese ve 2 bin 364 öğrenci olduğu yazıyordu. 

O yıllarda küçük bir kaza olan Rize'de birkaç medrese vardı  ve Trabzon’da bile Of'tan çok az medrese olduğunu gördüm. 

Of bölgesinin Müslümanlarca Fetih öncesinde ve fetihten sonra en fazla eğitim kurumu olan bölge olduğu ortaya çıkıyor.”

--Osmanlı Padişahlarının Of'lulara güveni tamdı, Fatih ve Süleymaniye medreselerinde en fazla öğrenci Of'tan gelirdi, Eğitimleri sonunda İstanbul'da görev alan Of'lu alimlerin çocukları Sarayda görev alırlardı, Bu gelenek Cumhuriyete kadar devam etti. Benim Ailemden olan Beykoz sporun Meşhur futbolcusu ve idarecisi Kelle İbrahim'in Babası Beylerbeyi sarayında görevliydi, kendiside gençliğinde bir dönem orada bahçıvanlık yapmıştır.


--Başbakan RT Erdoğan Of'tan geçerken

Trabzon'dan memleketi Rize'ye karayoluyla geçerken Of ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. 

Başbakan Erdoğan, otobüsün üzerinde yaptığı konuşmaya Karadeniz şivesiyle "Oflular direkt Allah'a bağlıdır bileyrum" diyerek başladı.

OF'ta Eğitim ve Öğretim

1869 Trabzon Vilayeti Salnamesine göre Of’ta; 350 medrese, 2363 talebe, 139 cami, 150 mescit, 1 tekke, 98 imam, 137 hatip, 82 müderris bulunmaktadır. Ayrıca 191 sıbyan okulunda, 4680 çocuk okumaktaydı. Buna karşılık; 10 kilise, 6 rahip, 5 Rum okulu ve 47 talebe olduğu belirtilmektedir. Bu oldukça yüksek bir okur oranıdır. Ne kadarının yazabildiği belli değildir. Aynı Salnameye göre, Trabzon vilayeti içinde yer alan 16 kaza içinde 686 medrese bulunmaktaydı.


Medrese çokluğu bakımından; Of, Bafra, Kelkit kazası ve Niksar nahiyesi öne çıkmaktadır. Bu medreselerin yarısından fazlasının Of’ta bulunması, tesadüf değildir. Of, Osmanlı ülkesinin okuma-yazma oranının en yüksek merkezi konumundadır. Of ve Oflular [Topaloğlu, s. 113] İslami eğitim ve öğretimin öncülüğünü yapmakla ünlüdürler. Örneğin, 1875’ten sonra ve1900’lü yılların başlarında Salaha Medresesinin (Rize) ilk hocası Oflu İsmail Efendi; Rize Kendirli (Goloz) Medresesi’nin ise neredeyse tamamı Oflu hoca ve müderrislerinden oluşmaktaydı; Paçanlı Yusuf Efendi, Hafız Numan Efendi, Osman Efendi, Hacı Tahir Efendi, Bakkal Hüseyin Efendi, Kireçhane köylü Kaytaz Ahmet Efendi’nin oğlu Kaytaz Mahmut Efendi.


Uludağ Sözlükten

oflu da dünya'nın neresinde olursa olsun.

nerelisin ? diye sorduklarında kesinlikle trabzonluyum demez, ''ofluyum'' der ..of nereye bağlı klişesine ise ''direk allah'a bağlı'' cevabı gelir.

--dünyada iki harften oluşan yer adları bir elin parmaklarından daha da azdır.hemşehrilerimiz sanki farklılıklarının nişanı olsun diye bu adı koymuşlar şehirlerine.hakikaten de trabzon’a bağlı bir ilçe konumunda olan of her yönüyle şahsına münhasır hususiyetler taşıyan bir yerleşim yeridir.

--gittim gördüm gerçekten öyle bir yerdir. kimseye bağlı değil sadece allaha bağlıdır...


İTÜ Sözlükte of başlığı yazıları

--kurtuluş savaşına baltayla katılmış insan topluluğunun memleketi. zira kendisine ilçe demek tehlikeli ve yasaktır

--ilçenin bazı köyleri hala cumhuriyetten önceki adlarla anılmakta, bu bakımdan bazen gidilecek köyün eski adını öğrenmekte fayda var.

--oteli olmayan yirmi beş bin nüfuslu ilçe. yüzlerce boş ev olmasına rağmen bekarlar pek kolay ev bulamaz... hatta bekara ev vermemeyi "prensip!?" haline getirdiğini söyleyen ev sahipleri de mevcut. 

--Nereye bağlı olduğu belli olmayan, güzel insanların güzel memleketi.

--Büyüklerin söylediğine göre 25 yıl önceki haliyle şimdiki hali arasında hiçbir fark olmayan gelişime kapalı ilçe. kurnaz ve sıcak kanlı insanlarıyla meşhurdur.

--ilkokul bilmecelerinde Türkiye'nin en dertli ilçesi diye geçer.

--Türkiye'de hemen her şehrin, ilçenin vs düşmandan kurtuluş yıl dönümü vardır ve kutlanır, ancak bu durum of için geçerli değildir.

bunun tersine, rusların of'lulardan kurtulmalarını kutladıkları rivayet olunur; aynı gün of'ta da rusları elimizden kaçırdık diye bir matem havasında anma töreni yapıldığı söylenir (bunu oflular diyor).

ilaveten, rus memleketinde isminin sonunda -ov olanların (ki -of şeklinde telaffuz edilirmiş bu) of'luların soyundan geldiğini de söylüyor bu arkadaşlar.

of deyip geçmeyelim, işimiz yoksa of'tan da geçmeyelim hatta.

--"saral" hanedanlığı.

bu ilçede belediye başkanlığını 150 yıldır sarallar yapmakta. 

şu andaki adayların isimleri ve partileri de şöyle:

erdal saral - saadet partisi

oktay saral - adalet ve kalkınma partisi

ahmet saral - cumhuriyet halk partisi

sadullah mandan - milliyetçi hareket partisi

bülent saral - demokratik sol parti

mahmut saral - demokrat parti

--Trabzon'un en popüler insanları ile dolu ilçesidir. bu başarıları ticareti iyi yapmaları, girdikleri işlerde ileriye gitmeleri ve deli para kazanmaları ile açıklanabilir. of ilçesinden göç etmiş elemanların büyük kısmı gittikleri yerde müthiş zengin olmuşlardır. kendilerini Trabzon'dan soyutlamalarının nedeni buna dayanmaktadır. "republic of of" kendi oluşturdukları bir atasözüdür. kesinlikle Trabzonluyum demezler, ofluyuz derler. yalnız savaş dönemlerinde büyük kahramanlıklar göstermiş ilçedir.

--(oflulara göre) ilçelerinden biri Trabzon olan, Trabzon'un ilçesi

--18. yüzyıla kadar en çok fener Rum patriği çıkartan, rahipleriyle ünlü Trabzon ilçesi. 15-18. yüzyılda topluca Müslümanlığa geçişler olmuş bu tarihten sonra da imamlarıyla ünlü olmuştur. din değişmiştir, meslek sabit kalmıştır

--babamın gurur duyduğu memleketi. ofun daima bir ayrıcalığı olduğunu söyler ve amerika'dan bile daha büyük önem taşıdığına vurgu yapar. onuda şu şekilde açıklar "united states of america. bak gördünüz mü?! of'u amerikadan bile önce yazıyorlar! oflu olmak ayrıcalıktır!"

Bu yazı toplam 13739 defa okundu.
 
Paylaş
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
GEREKLİ SAYFALAR
YAZARLAR
Reklamlar
Reklamlar
SİTE ANKET
Hayratta nüfus artışı olsunmu
Evet iyi olur
Fark etmez
Olmasın sıkıntı olur
Yatırımdan sonra olur
Geri Dönüş imkanı yok
Reklamlar