08 Aralık 2022 Perşembe Saat 23:24
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
PROF. DR. MUSTAFA FEHMİ TÜRKER REKTÖRLÜGE ADAYLIĞINI AÇIKLADI
19 Haziran 2012 Salı Saat 06:04
PROF. DR. MUSTAFA FEHMİ TÜRKER RESMEN ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Artvin’de 2007 yılında kurulan Artvin Çoruh Üniversitesi ilk rektör seçiminin heyecanını yaşamaya başladı bile.

Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Duman’ın da aday olduğu seçim 09 Ağustos 2012 Perşembe günü yapılacak. Rektör adaylarının belirlenmesi seçimine”, Artvin Çoruh Üniversitesi 2012-2016 Dönemi rektörü yapılacak seçimin ardından belli olacak.  Ancak nihai karar öğretim üyelerinin oylarıyla seçilmiyor. Üniversiteler özerk kurum olmalarına rağmen en çok oy alan aday rektör olamayabiliyor. Cumhurbaşkanının adaylar arasında istediği kişiyi rektörlük koltuğuna atayabiliyor.

 

Yeni kurulan 26 üniversite arasında bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi’nde  yaşanan rektörlük seçimi heyecanı şimdiden başladı. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi eski Dekanı Mustafa Fehmi Türker, resmen Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı oldu. Rektör adaylığını 15 Haziran 2012 tarihinde bir basın toplantısında yerel ve ulusal basının temsilcileriyle paylaşan Prof. Dr. Türker, neden aday olduğunu hazırladığı 40 sayfalık 71  Maddeden oluşan kitapçıkla açıkladı.

 

DSİ Bölge Müdürlüğünün yanında bulunan  Varyant Restoranda basın mensuplarına sabah kahvaltısı veren ve  bir süre basın mensuplarıyla sohbet eden Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, daha sonra izdüşüm eşliğinde neden aday olduğunu kendi hazırladığı sunumla anlattı.

Prof Dr. Türker; “Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Orman Fakültesi Dekanı olarak 2008-2011 yılları arasında görev yaptığım üç yıl boyunca; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, kurumsal yapıyı güçlendirme ve paydaşlar ile ilişkiler eksenlerinde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, şimdi de üniversite düzeyinde, rektör olarak, nasip ise, sergilemek kararı, azmi ve heyecanı içerisindeyiz.

Üniversitemizi “yenilerin içinde öncü” yapmak amacı ile tarafımızdan kaleme alınan ve “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule” adını verdiğimiz programımızı, siz değerli basın mensuplarına kahvaltılı basın toplantısı marifeti ile sunmak için bir aradayız. Öncelikle davetime icabet eden siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzak ilçelerden gelen basın mensubu arkadaşlarımız var.Toplantıya teşriflerinizden dolayı saygılarımı, sevgilerimi sunuyor, teşekkür ediyorum” dedi.

 

Daha sonra 5 ay boyunca üzerinde çalıştığı “ORTAK AKIL İLE  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MAKULE” programını anlatan 212-2016 Dönemi Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  71 maddeden oluşan seçim  bildirgesinde ilk seslenişi ise  Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim üyelerine oldu. Prof. Türker;

 

NEDEN ADAYIZ? SORUSU ÜZERİNE…

 

“Kıymetli Hocalarımız; ardımıza bıraktığımız yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak, “Bilgi Toplumu”na geçiş sürecinin başladığı ve buna bağlı olarak da, ülkeler arasından fertler düzeyine kadar tüm ölçeklerde kıyasıya bir rekabetin yaşanmakta olduğu bilinen bir gerçekliktir. Her şeyin hızla değiştiği bilgi toplumunda, tüm düzeylerdeki rekabette yetişmiş insan gücü değişkeni öne çıkmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, nitelikli insan gücünün yetiştirildiği en son durak olan üniversitenin temel işlevleri kapsamında; eğitim-öğretim vermek, araştırma yapmak, toplumu aydınlatmak ve ona hizmet vermek gibi hususlar bir çırpıda sayılabilir. Pek tabidir ki, üniversite; akla gelmeyeni öngörme, yenilikleri bulma, üretken olabilme, gerçeği araştırma, şüpheyi sorgulama, beyin fırtınası gerçekleştirme ve sağlıklı tartışma yapma gibi bir dizi eylemlerin de yapıldığı mekânlar olmaktadır.

Bir ülkenin yer altı ve yer üstü kaynakları ile bu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yönetecek ve işletecek insan kaynakları ya da beşeri sermayenin en uygun bir bileşime sahip olması, beraberinde müreffeh ve kalkınmış bir toplumu ve onu sarmalayan gelişmiş bir devleti ortaya çıkaracağından dolayı, bilgi toplumunda en önemli izlek ya da strateji, eğitim ile ilgili olan stratejidir.

Değerli öğretim üyelerimiz, üniversite kurumu ile Osmanlı Türkiye’sinde tanışan devletimiz, Cumhuriyet Türkiye’sinde bugün sayıları 169’u bulan üniversitelerimizden 26’sını da, Artvin Çoruh Üniversitesi ile birlikte 2007 yılında açmış bulunmaktadır. Kıt olan kamu kaynaklarımızın çok önemli bir bölümünü büyük bir fedakarlık ile üniversitelerimiz için tahsis eden devletimiz bu tercihi ile; iyi donanım sahibi olan, dünyayı doğru algılayan, milli hisseden ve evrensel ölçekte de düşünebilen bir beşeri sermaye yetiştirmek yardımı ile topyekun kalkınma hamlesini hedeflemiş bulunmaktadır.

İşte, bugün 80’ i öğretim üyesi olmak üzere toplam 286 öğretim elemanına, 166 idari çalışana ve sayısı 4456’ ya varan öğrenci kitlesine sahip olan ve yurdumuzun kuzey-doğusunda, serhat şehri olan Artvin’imizde kurulu bulunan Artvin Çoruh Üniversitemizin; Türkiye’nin 2023 Vizyonuna ve Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisine katkı koyması amacı ile,

. yayacağı ilim-irfan ışığının Artvin ilimize, Doğu Karadeniz Bölgemize, ülkemize ve Kafkasya ile Orta Asya sınır aşan coğrafyasına saçılması gayesi ile yurdumuzun yeni kurulan üniversiteleri içinde “yıldızı parlayan”, “farkındalık oluşturan” ve neticede de “yenilerin içinde öncü” bir yükseköğretim kurumu olma iddiası ile, ortak akıl yardımı ile makul yönetime kavuşması ümidi ile, ikmal edilecek eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, paydaşlar ile ilişkiler ve kurumsal yapıyı güçlendirme hedeflerine, toplam kalite yönetimi ve dolayısı ile iyi yönetişim teknikleri yardımı ile ulaşılması maksadı ile Artvin Çoruh Üniversitesi için rektör adayı olmaya karar vermiş ve bu hususta irade koymuş bulunmaktayız.

Bu kararımızda;

. Başta ve öncelikle öğretim üyelerimizin de içinde bulunduğu her unvandan kıymetli öğretim elemanlarımızdan, en önemli paydaşımız olan sevgili öğrencilerimize;

. Orman Fakültemizi yönetirken gördüğümüz ve kısmet olur ise üniversitemizi yönetirken de önemli desteklerini göreceğimiz değerli idari çalışanlarımızdan, Artvin ilimiz ölçeğinde ve ülke genelinde hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına;

. Artvin ilimizdeki daire amirlerinden, bakanlıklar ve genel müdürlüklerde siyaset yapıcılar ve karar alıcılara,

. Artvin ilimizin ve ülkemizin kalkınması için düşünce üreten akil insanlardan, orman köylümüze ve her iş kolundan esnaflarımıza, kadar çok geniş yelpazeye yayılı olan ve hukuk geliştirdiğimiz paydaşlarımızın teşviki, layık görmeleri, yakışık bulmaları, değer atfetmeleri, gönülden arzuları ve elbette ki duaları da, rektör adayı olma kararımızda çok etkili olmuştur.

Saygıdeğer hocalarım, Artvin Çoruh Üniversitemizin omurgasını oluşturan adeta onun neşet bulduğu bir kaide kurum olan Orman Fakültesinde 2008-2011 yılları arasında dekanlık görevini deruhte ederken; araştırma görevlisinden profesörüne, komisyonlardan bölüm başkanlıklarına kadar tüm katmanlardaki idari birimlerimizle ürettiğimiz ve fakülte yönetim zincirine kattığımız 80 yeni icraat ile, daha önce var olan ve fakat niteliğini iyileştirdiğimiz 50 faaliyet ile, dokuz orman fakültesi arasında farkındalık üreten ve özellikle iki kıdemli orman fakültesinin orman mühendisliği bölümlerinin de içinde olduğu havuzda öncü yaptığımız orman mühendisliği bölümü düşünüldüğünde, insani ve vicdani hislerle de sarıp sarmaladığımız yönetim anlayışımız ve tecrübemiz de bize, rektör adayı olmak noktasında cesaret vermiştir.

Yine üç yıllık dekanlık görevimize bağlı olarak; Artvin Çoruh Üniversitemizde gerek rektör vekilliğine baktığımız dönemlerde ve gerekse üniversite yönetim kurulu ve senato üyeliği vazifelerimizde, gündem maddeleri üzerindeki etkin ve verimli katkı ve müdahalelerimiz de, bizi sizin huzurunuzda rektör adayı olarak bulunmaya getirmiştir.

Değerli öğretim üyelerimiz, gelinen noktada; ilmi ve idari liyakatimiz ve şahsiyetimiz, adalet anlayışımız, insani ve vicdani algılamalarımız, cesaretimiz, irademiz, azmimiz, takipçiliğimiz, çalışkanlığımız, ibadet aşkı ile üretme tarzımız ve heyecanımızla ve de pek tabiidir ki bu toprakların değerlerine sımsıkı bağlılığımız ile, Artvin Çoruh Üniversitemizi, sizlerle birlikte, ortak akıl ile pekâlâ makule ulaştırabiliriz.

Hemen belirtmek gerekir ki, adaylığımızı rektörlük görevine ulaşmak için bir “ikbal beklentisi” olarak görmediğimizi ve fakat Artvin Çoruh Üniversitesinin özülkü (vizyon) ve özgörevlerine (misyonlarına) erişmek için öğretim üyelerimize bir “fırsat arz etme ya da özgül ağırlığı yüksek olan bir seçenek sunma” olarak gördüğümüzü de, iliklerimize kadar hissettiğimiz samimiyet duyguları ile ifade etmek isteriz.

Kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarımız, hanımefendi ve beyefendi hocalarımız! Lütfen çağrımıza kulak veriniz! Sadece ve sadece hür iradeniz ve vicdani sorumluluğunuz ile doğru kararı veriniz! Medeniyetimizin, yazılı kaynaklarımızın bize çağrı yaptığı gibi, yalnızca liyakate vefa gösteriniz!

Orman Fakültesinde ürettiklerimiz, çalışmalarımız ve bu program içeriğinde size arz edilen Artvin Çoruh Üniversitemizi yönetmede esas alacağımız değerler ve ulaşmak istediğimiz hedefler ve bunlara hizmet edecek projelerimize teveccühte bulununuz!

- Artvin Çoruh Üniversitemizde kurum kimliği ve kültürünün oluşmasına katkı vermiş olacaksınız,

. Üniversitemize mensubiyet duyguları ile bağlanmış olacaksınız,

. “Üniversite öğretim üyesi olma saygınlığını” hissedeceksiniz,

. Ailenizde, üniversitemizde ve Artvin’imizde rektörünüzle birlikte çalışarak, üreterek, mutlu ve huzurlu yaşamanın ayırdına varacaksınız,

. Toplumumuzun ve Artvin ilimizin ortak malı, ülkemizin ve ilimizin öz değeri ve geleceği olan Artvin Çoruh Üniversitesinde birlikte birçok başarı hikâyesini yaşayacaksınız,

. Üniversitemiz, Artvin ilimiz, bölgemiz, ülkemiz, Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasının fiziki ve beşeri sermayesinin de kazandığını göreceksiniz,

. Sadece bilimin ve yönetim sanatının değil, tüm paydaşlarımız ile; insanlığın, vicdanın, diğerkâmlığın, topraklarımız ve milletimizin değerlerinin ve adaletin kazandığına hep birlikte şahit olacaksınız.

. Pek tabii olarak da, hiçbir kişi, öbek ve zümrenin temsilcisi olmadan, milletimizin vergileri ile ayakta duran üniversitemizi kamu yararını ençoklama odaklı yönettiğimizi göreceksiniz…

Bu ana başlığın son cümlesi olarak da samimiyet ile sizleri temin etmek isteriz ki, bu programda dile getirilen ve yazıya dökülen hususlar teminatımız olup, sizlerden gelecek değerlendirmelere, eleştirilere, görüşlere ve ikmallere göre de,

 “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesinde Makule” programımıza son muhteviyatını vereceğiz.

Bu yol ile, ortak akıl ile üniversitemizi yönetmek hedefimize, seçim bildirgesinden öte muhteviyatta değerlendirilebilecek bu programımızı beraber üretmekle, işe hep birlikte başlayacağız!

Unutmamaktayız ki, hiçbirimizin aklı, hepimizin ortak aklından daha üstün değildir!
En derin selam, sevgi ve saygılarım ile…” dedi

Bu yazı toplam 3520 defa okundu.
 
Paylaş
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
GEREKLİ SAYFALAR
YAZARLAR
Reklamlar
Reklamlar
SİTE ANKET
Hayratta nüfus artışı olsunmu
Evet iyi olur
Fark etmez
Olmasın sıkıntı olur
Yatırımdan sonra olur
Geri Dönüş imkanı yok
Reklamlar