H羹kumetin el koyduu koruklar覺 kurtarmak i癟in yap覺lan toplant覺 pek ie yaramad覺,
25 Şubat 2017 Cumartesi Saat 01:38
襤l癟emizin air F覺nd覺koba Muhtar覺, Ayn覺 zamanda Of Muhtarlar cemiyeti bakan覺 Ahmet Temel Bulut K繹y/Mahalle muhtarlar覺m覺z i癟inde en 癟ok koturanlardan birdir. Baz覺 kararlar maalesef b繹lgemizi a覺yor

襤l癟emizin air F覺nd覺koba Muhtar覺, Ayn覺 zamanda Of Muhtarlar cemiyeti bakan覺 Ahmet Temel Bulut'un air oluu, Bir癟ok sorunu iir dili ile duyuruyor olmas覺 olas覺 tepkileri de engelliyor.

Tatl覺 dili ile kurum 癟al覺anlar覺n覺 kolayl覺kla ikna etme kabiliyetiyle halk覺n s覺k覺nt覺lar覺na 癟繹z羹m aramaya devam ediyor.

Kendisini sosyal medya 羹zerinden takip ediyor iir ve at覺malar覺n覺 kendisi ad覺na a癟t覺覺m覺z sayfada sizlerle payla覺yoruz.

Dou Karadeniz Bilhassa Of il癟emiz genel y繹netim kar覺ns覺nda hep 羹vey evlet olarak m羹amele g繹rd羹, G繹rmeye devam ediyor.

Ge癟im imkanlar覺 darla覺nca hemerilerimiz 襤stanbul bata olmak 羹zere b羹y羹k ehirlere g繹癟 ederek 癟oalan n羹fuslar覺n覺 doyurmaya 癟al覺t覺lar.

1960 balar覺nda Almanya ve dier Avrupa ehirlerine g繹癟 etmeye balad覺lar, Bu nedenle evvelce ekip bi癟tikleri tarlalar覺 K覺z覺laa癟 orman覺 olmutu.

Karadenizin yaylalar覺ndan sonra k覺z覺laa癟 olan tarlalar覺nada devlet g繹z koydu, Sonu癟ta k覺z覺laac覺 orman vasf覺na sokarak bunuda halletti.

imdi ata tarlalar覺 devletin mal覺, K繹yl羹 arazilerini geri alabilmek i癟in 癟ok urat覺 bir arpa boyu gidemediler.

襤ktidar partisine tulum oy verdiler H羹k羹metten tek vida gevetemediler..

K繹yl羹 hala umut kesmi deil, Muhtar Temel'e rica edip gene bir toplant覺 d羹zenleyerek bari 2B kanunu gerei koruklar覺m覺z覺 sat覺n alal覺m dediler, Devlet bu emir Bakentten ve Devlet hep a覺 bakt覺 bizlere Taaa Vali Hekimolu Ali paadan beri.

Tabii gene olmad覺, H羹k羹metin temsilcilerini ikna edemediler, Adeta biz buralar覺 b羹y羹k paralara sataca覺z siz alamazs覺n覺z demek sitediler, belli etmeden...

Bu son toplat覺 nedeniyle airimiz Ahmet Temel Bulut  bir iir yazd覺, Ve sosyal medya k繹esinde son paylat覺覺 iirlerinden 繹rnekler sunuyoruz bu haberimizde sizlere.

Allah Of'lunun yar ve yard覺mc覺s覺 olsun.

Hafta sonu neesi...

Oflu hamama gitmi,bir g羹zel y覺kan覺p 癟覺karken bakm覺 tarifeye;hamam 10 TL, ceplerini yoklam覺 5 liras覺 var ve kap覺da zebell璽h gibi bir g繹revli,hemen yukar覺ya m羹racaat etmi;''Allah'覺m ya bana 5 lira g繹nder veya u duvar覺 y覺k, ka癟ay覺m,5 lira cebimde kals覺n. O arada mucize ger癟ekleir,duvar y覺k覺l覺r ve Oflu ka癟maya balar,ka癟arken bakm覺 bir Rizeli Allah'a yalvar覺yor;''Allah'覺m 70 bin liram var,daire alaca覺m 10 bin liraya ihtiyac覺m var,ne olur g繹nder Allah'覺m''.

Oflu;''Hemehrim neden anlam覺yorsun,yok! Yok! Olsa bana verirdi de 5 lira i癟in koca duvar覺 y覺kmazd覺''... :) :) :)

---------------------------------

Madem ki biz insan覺z, Yaratan覺n eseri;

Hak 羹zre olmal覺y覺z; olamay覺z serseri...

Tahir BULUT

Sal覺kl覺 bir bedende Hak'tan asla ayr覺lmad覺覺m覺z g羹nlerimiz olsun...

----------------------

Helal ba覺n g羹l羹y羹z,haram bada 癟al覺y覺z;

Hak yere d羹t羹羹nde, tutup kald覺rmal覺y覺z.

Her fidan覺n g繹vdesi,her aac覺n dal覺y覺z;

Biz bu cennet vatana y羹rekten sevdal覺y覺z!

Tahir Bulut

Bu cennet vatanda karde karde yaayaca覺m覺z g羹nlerin yak覺n olmas覺 dileklerimle; Huzurlu,sal覺kl覺,mutlu g羹nler...

------------------------------


14 ubat an覺s覺na...

G羹zelleme

Bu gece seyrettim resimlerini;

Yaln覺z kalbin deil,y羹z羹n de g羹zel.

Beendim sa癟覺n覺n kesimlerini;

Gezdiin yollar覺n;d羹z羹n de g羹zel...

*****

Sitemim babama,sitemim sana;

Niye beni erken dourdun ana?

G羹l endam覺n nee sa癟ar cihana;

Bahar覺n覺 bilmem,yaz覺n da g羹zel...

*****

Alt-羹st oldu planlar覺m,tasar覺m;

S繹zler dile gelir,kendim k覺sar覺m;

Bir zerrene kal覺b覺m覺 basar覺m;

oun h羹rmetine,az覺n da g羹zel...

*****

O endam,o g羹l羹;fizik 繹tesi !

Estirdiin r羹zgar;m羹zik 繹tesi !

Bendeki hayalin t羹z羹k 繹tesi;

Demek ki,hayaller g羹z羹n de g羹zel...

*****

B羹lb羹l羹n lisan覺 ''Ah-u zar'' imi,

''Yanarda'' denilen;i癟i har imi,

''Sol g繹z羹n,sa g繹zde hakk覺 var'' imi;

Vebali boynuma,繹z羹n de g羹zel...

*****

Holan覺rsan,yahut olursan bizar;

襤ster niyaz eyle,ister intizar.

H羹zn羹 覺r覺ngayla ver azar azar;

Senden gelecekse,h羹z羹n de g羹zel...

*****

Beklenen nihayet bir g羹n olacak;

Bilmem bir tenhada,bilmem bir kucak.

l羹m meleidir,羹rk羹t羹r ! Ancak;

Azrail'e davet dizinde g羹zel...

Tahir Bulut

--------------------


NE UMDUK-NE BULDUK

Adem Olu umar Emel Say覺n'覺

Safiye Ayla'ya 癟覺kar tay覺n覺

D繹kerken unutup dudak pay覺n覺

S覺rf dem yapar barda覺n覺n 癟ay覺n覺...

Havva k覺z覺 umar Kartal Tibet'i

Bir de bakar,Karam羹rsel Sepeti

Ve insan bo yere bekler n繹beti

Umduuna nail olmaz ebedi...

Tahir BULUT

-------------

Pazar ne'esi...

Han覺mlar

繹zmek zordur han覺mlar覺

Kapt覺rmamal覺 yular覺

Sevdim dersin

Kolye ister

Ak覺m dersin

K羹nye ister

Ruhun yetmez patlatmaya

Maddiyattan f羹nye ister

Ne bir parf羹m,ne itriyat

襤lle maddiyat maddiyat...  :) K覺zmay覺n ha !  :) aka,aka !

Tahir Bulut

------------

Gerilir zorlu bir yay 

Oku f覺rlatmak i癟in; 

Gece g繹kte doar ay 

Y羹kselip batmak i癟in. 

Mecnun inler, kan覺n覺 

Leylaya katmak i癟in. 

Cilve yapar sevgili 

G繹n羹l kanatmak i癟in. 

air neden gam 癟eker? 

iir yaratmak i癟in. 

Dada ni癟in ba覺r覺l覺r? 

Felee 癟atmak i癟in. 

A癟覺l覺r tatl覺 g羹ller 

Ar覺lar tatmak i癟in. 

Tanr覺 k覺zlar yaratm覺 

Erlere satmak i癟in. 

襤nsan b羹y羹r beikte 

Mezarda yatmak i癟in. 

Ve........................... 

Kahramanlar can verir 

Yurdu yaatmak i癟in...

H羹seyin Nihal Ats覺z

Gelmi ge癟mi b羹t羹n ehitlerimize Y羹ce Allah'tan rahmet diliyor;

Aziz hat覺ralar覺n覺n kar覺s覺nda h羹rmet,minnet ve 羹kranla eiliyorum. Ruhlar覺 ad olsun...T.BULUT