Osmanlı Döneminde Of'lular ile hükümet arasındaki çatışmaların sebebi nedir
16 Ekim 2013 Çarşamba Saat 15:35
Osmanlı Döneminde Liyakatsiz yönetim devirlerinde, savaş yıllarında of'lunun devlet ile hep başı derde girmiştir. Yüksek vergilere, haksız uygulamalara baş kaldırmış isyan bayrağı çekmiştir

Osmanlı döneminde Of'luların büyük karşı çıktığı Trabzon eyalet valisi  Hekimoğlu Ali paşa olmuştur.
Oflu genelde ilim ile uğraştığı için parası pek yoktur, Ve padişah medreselerden, talebelerden vergi almayacağını açıklamış olsa da, Bazı valiler böyle küçük bir ilçede bu kadar medrese olmasını kabul edemez, bu talebelerin "Vergiden kaçmak için" bir yol gibi görür ve vergi almaya kalkar, işte o zaman Of'lunun sabrı tükenir, ne devlet tanır ne padişah. 

Ara not: 1800'lü yıllarda Trabzon sancağında (Giresun, Gümüşhane, Artvin, Rize) 700 medrese vardır, Bunların 350 tanesi Of bölgesindedir.

17. yüzyılın sonlarında (1692) Trabzon'a vali olarak gönderilen Hacı Ali Paşa, ilk icraatı vergi vermeyen Oflulara savaş açmak olur. Trabzon ve civarından 10 Bin kişilik ordu toplayan Hacı Ali Paşa Of'u işgal eder. Ancak Ofluların tamamı ormanlara ve dağlara çekilmiştir. Ordusunu Ofluların üzerine süren Ali Paşa ve askerleri at sürecek yolu olmayan ormanlarda kaybolur. Aç kalan askerler köylerdeki tarlaları talan ederler. Perişan olan ve ordusunu toparlayamayan Ali Paşa neredeyse tek başına Trabzon'a döner.

Oflular Ali Paşanın perişan ordusu için şu türküyü söylemişler:


Haçan Ali Paşa aldi Ofi

Ne lahana kaldi ne kofi


Sonra da Ali Paşa'yı kızdırmak için horonlarında sık sık şu türküyü söylemişler:


Kara kuş yuva yapti

Ağacun doruğina

Ali Paşa koduk mi

Ananun kovuğina