Erdoğan Taşkıran
erdogan.taskiran@hotmail.com
Bugün 10 Temmuz 2014,
22 Temmuz 2014 Salı Saat 22:13

Tarih 10 Temmuz 2010 ve Bugün 10 Temmuz 2014,
Tam dört yýl oldu aramýzdan ayrýlalý,sanki dört asýr gibi..
ÇOK ÖZLEDÝK..UNUTMADIK UNUTMAYACAÐIZ.

Çok deðerli büyüðümüz,biricik varlýðýmýz,eþsiz insan,ailemizin ana direði sevgili babamýz merhum Hacý Hüseyin Taþkýran'ýn aramýzdan ayrýlýþýnýn bu dördüncü yýlýnda rahmetle ve þükranla anýyoruz.
Allah rahmeti ile muamele eylesin.LÝLLÂHÝ TEÂLEL FATÝHA..

Gelip geçicidir bu dünya fani,
Nerede gelip geçenler hani,
Yýllar geçse de unutmam seni,
Sensiz seninleyim BABAM..
xxx
Gözlerim dolar gezer ararým seni,
Göz yaþlarým sel olur kör eder beni,
Sensiz geçen yýllara ekledik bir yeni,
Sensiz seninleyim BABAM..
xxx
Tam dört yýl geçti beþe getirdi bizi,
Senin o dolu hayatýn olur bir dizi,
Geride býraktýðýn tarihi bir izi,
Sensiz seninleyim BABAM..

Erdoðan Taþkýran 10 Temmuz 2014 Ýstanbul