Aytekin Akay
aytekinakay@gmail.com
SALDIRINCA KAZANDI
24 Kasım 2013 Pazar Saat 14:09

Defansla baþlayan, defansla biten, biraz hücum edince ne güzel de oynayan ama sonunda kazanan bir Trabzonspor. Þimdi, bu kadar baský yiyip gol yememek, üstüne 2 gol atmak, 'ballý' yorumlarýna neden

olacak.

Gerçek bu mu?

Deðil.

Mustafa Akçay, her maçýna kaybetmemek için çýkýyor. Takýmý önce savunmayý öðrensin istiyor. Savunuyor, gol yemezse mutlaka atýyor. Polonya'da da öyle oldu.

Hep böyle mi olur?

Bazen böyle olur. Bu strateji uzun vadede iþe yaramaz. Tek maçlarda çok iþe yaradýðýný dün akþam gördük.


Mustafa Akçay'ýn Colman-Adrian hamlesi, kazanmaya yönelik ileri bir fikirdi ve bu fikir 70'den sonra iþe yaradý. Ýlk devrede orta alan, stoperlerin kopukluðunu yaþadýlar. Bu iletiþimsizlik, ileri uxa kadar dayandý. Ayýp olmasýn diye hücum ettiler ama bir tek pozisyona giremediler.

Þaþýrmamak lazým; Malouda yürüdü, Olcan kendi kanadýnda kafasýna göre takýldý. Ýlk devrede Legia takýmý hem topu iyi dolaþtýrdý hem de olabildiðince Trabzonspor kalesine yakýn oynadý. Bu yarýda Bamba, topla en fazla buluþan ve korner yapan oyuncu olmasý, herþeyin özeti olsa gerek.Ýkinci devre bu kez biraz kýpýrdanan bir Trabzon izledik. Legia, yine Trabzon yarý alanýnda ama bu kez defanstan bir oyuncuyu da ileri yolladýlar. Trabzonspor rakibi karþýsýnda boþ alan buldukça atak, atak yaptýkça seyir zevkini artýrdý. Yürüyen Malouda koþmaya, Adrian-Colman orta sahada yardýmlaþmaya, yani akýllarýna hücum gelince rakibin baskýsý da kýrýldý.Trabzonspor, PSV maçýndan sonra Avrupa kupalarýnda yenilmiyor. Avrupa kupalarýnda deplasmanda üst üste beþinci kez galip geliyor ve ilk kez bir Türk takýmý bunu baþarýyor. Gruptan çýkmayý garantiledi. Sadece 1

ve 2. mi bunu göreceðiz.


Maçý, ilk yarýda defans yapan Trabzonspor deðil, hücumu düþünen Trabzonspor aldý.