Hüseyin Gedik
huseyingedik@hotmail.com
Hayret
30 Ağustos 2016 Salı Saat 15:43

Zora ki dayatma yiyemiyorum

Söylenecek söz var diyemiyorum
Milleti koydular davar yerine
Hayret ettim bir þey diyemiyorum.

Adalet terazi nerde darasý?
Ülkem þer güçlerin oldu merasý
Nereye varacak bunun sonrasý
Hayret ettim bir þey diyemiyorum.

Aklama partisi suçlu aklýyor
Sanki sabýr ölçüp nabýz yokluyor
Bu millet bunlardan medet bekliyor
Hayret ettim bir þey diyemiyorum.

Görünüþte düþman onu sevmiyor
Geveliyor suçlu deðil demiyor
Milletin kanýný emdi emiyor
Hayret ettim bir þey diyemiyorum.

Geçmiþi kirliyi siler paklarlar
Yanmýþ yüreklere hançer saplarlar
Görürsünüz daha neler aklarlar
Hayret ettim bir þey diyemiyorum.

Hüseyin GEDÝK.