Abdullah Gözaydın
hayratli@gmail.com
Çöküş Çok Yakında....
06 Temmuz 2016 Çarşamba Saat 14:20

EKONOMİK kriz, 

TERÖR-Bombaların patlaması, Seri cinayetler 

HELİKOPTER düşmesi, 

TRAFİK ve İŞ kazaları yada vb.

 

Her hangi bir felaketin Kader yada tesadfenmi olduğunu sanıyorsunuz......

TESADÜF değil. Peki nedir ?

.................................ÇÖKÜŞ KURAMI......

Bir sabah da güzel bir haberle uyanmayacak mıyız, diyor telefondaki vatandaşımız...

Terör saldırısı, otobüs kazası, yangın, patlama, sel, deprem... 

Her gün ayrı felaket.

Hiçbir Batı ülkesinde böyle seri felaketlere raslanmıyor oysa... 

Neden?

* * *


Doğan Kuban’ın “Ani Çöküş Kuramı şöyle .


“Cehaletin egemen olduğu toplumlarda, toplum mekanizmasının orasında burasında aksaklıklar baş gösterir ve sonunda tüm bu aksaklıklar biraraya gelerek toplumu birdenbire çökertir. 

Dışarıdan bakan bu çöküşün aniden ortaya çıkan sebeplerle olduğunu sanacaktır. Halbuki cehalet uzun zamandan beri toplumu içinden kemirerek dayandığı payandaları yok etmektedir. 

Bu süreç kritik bir noktaya ulaşınca toplum küt diye çöker...”

* * *

Peki bir toplumda cehalet nasıl egemen hale gelir? 

Bilime, çağdaşlığa sırtınızı dönerseniz... 

Devlet kadrolarına hakeden ve layık olanı değil eş dost akrabayı atarsanız... 

Üniversiteyi çökertirseniz... 

Demokrasiyi, tartışma kültürünü, eleştiriyi, özgür düşünceyi öldürürseniz... 

Parayı bütün değerlerin üzerine çıkartırsanız... 

Çalışmayı, emeği, bilgiyi, kültürü değer olmaktan çıkartırsanız... 

Sistemi, Devleti, Ülkeyi Çökertirsiniz.

* * *

Patlamanın ardından kimi “kaza” diyor kimi “bilinmeyen sebep”......

Oysa patlama çok iyi bilinen sebeplerden kaynaklanmıştır...

İhmal, beceriksizlik, tedbirsizlik, cehalet... 

Hepsinin de temelinde aklın, özgürlüğün yerini cehaletin alması vardır...

Melih AŞIK...07.09.2012